JUSTART | barevné poradenství

barevné poradenství

Klikněte na barvu, která se vám líbí! Dozvíte se, jaký je její základní význam a působení.
Citrónová žluť

Symbolizuje ruch a potřebu bránit se uvolnění napětí.

V interiéru je citrónová živá, osvěžující, vitální barva. Některé odstíny mohou působit křiklavě, zneklidňujícím dojmem. Je vhodná zejména na menší plochy nebo doplňky.
Žlutá

Symbolizuje povzbuzení, veselí, otevřenost, moudrost, vysokou inteligenci, jasné myšlení, dobré nervy, paměť, uvolnění, soulad, harmonii, svobodný vývoj, komunikaci, navazování kontaktů, ale také povrchnost, přelétavost, žárlivost.

Žlutá je barvou třetí čakry - slunečního pleteně.

Na Západě byla barvou nemoci a karantény, lsti, zbabělosti, nevěry, zrady. V Číně byla barvou zasvěcenou císaři. Pro buddhisty je symbolem pokory
a odříkání.

V iteriéru je žlutá teplá, optimistická, prosvětlující, vhodné jsou tlumené světlejší odstíny, míchané s bílou.
Oranžová

Symbolizuje optimismus, aktivitu, vyzývavost, teplo, mládí, radost ze života, chuť k jídlu, dobrodružství, zvědavost, otevřenost, společenskost, slavnost, radost, slunce, bohatství, zlato, úrodu, ale i očekávání, hektičnost, rozčilení.

Oranžová je barvou druhé - sexuální čakry.

V iteriéru je oranžová teplá a útulná, vhodné jsou světlejší odstíny, míchané s bílou. Syté a křiklavé odstíny působí těžce, vyzývavě až nevkusně.
Meruňková

Symbolizuje vyrovnání, živost, spokojenost. Udržuje v proudu životní energii, zjemňuje, obnovuje, stimuluje, odstrańuje psychické bloky.

V iteriéru působí neotřele, vhodná alternativa místo
oranžové.
Broskvová

Symbolizuje aktivitu, přátelství, léto.

V iteriéru působí útulně, teple, přívětivě, navozuje intimní atmosféru.
Růžová

Symbolizuje něhu, jemnost, romantiku, lásku, nezralost, naivitu, volnost, energii, náklonnost, oddanost, jemnost, zdrženlivou eleganci, slavností náladu, sentimentální náladu, sladkost, fantazii, odklon od reality. V Číně je barvou nadcházejícího úspěchu.

V iteriéru působí útulně, teple, navozuje intimní atmosféru. Syté odstíny mohou působit těžce, křiklavě, dráždivě.
Malinová

Symbolizuje lásku, štěstí, sladkost, vůně.

V iteriéru působí sebevědomě, útulně, požitkářsky.
Není vhodná do průchozích prostor, spíše do
klidových místností. Výborně ji doplňuje šedivá.
Červená

Na Západě symbolizuje lásku, teplo, oživení, odvahu, krev, vitalitu, vzrušení, náruživost, moc, vznešenost,
sílu života, energii, srdečnost, touhu po upřímnosti a spravedlnosti, změnu, přetváření, dobývání, sebevědomí, ale i výstrahu, nebezpečí, omezené názory, tvrdohlavost, agresivitu, hluk.

Červená je barvou první - kořenové čakry.

V interiéru působí živě, plně, aktivně. Příliš jasné odstíny nejsou vhodné na velké plochy.
Rudá – purpurová

Symbolizuje válku, mužství, činorodost. Působí důstojně, hrdě, vznešeně, povzbudivě, je spojena s představou spravedlnosti a majestátu, sebevědomí
bez střetů, klidu, příměří.

V Číně je symbolem štěstí, v křesťanství je barvou Kristova umučení.

V interiéru působí plně, smyslně, je vhodná do pokojů s minimem dekorací, čistými liniemi a povrchy.
Fialová

Symbolizuje mystiku, spiritualitu, duchovno, srdečnost, sjednocení opačných pólů, hypnotické účinky, meditaci, melancholii, osobnost, náročnost, zastřené vzručení, skryté tajemství, znepokojení, pokoru, skromnost.

Fialová je, spolu s bílou a zlatou, barvou sedmé nejvyšší čakry - čakry základního principu života, nejhlubšího prazákladu bytí.

V interiéru působí lilková fialová útulně, některé výrazné odstíny fialové působí troufale, směle, vznešeně a dramaticky.
Světlefialová

Symbolizuje rozpolcenost, slabošství, magii, melancholii, opojení.

V interiéru působí svěže, inspirativně, povzbudivě.
Modrá

Symbolizuje moře, nebe, osvěžení, klid, povinnost, konzervativnost, úspěch v jednání, důvěru, tradici, stálost, matriarchát, intelekt, mír, rozjímání, vodu,
chlad, nekonečnost, prázdnotu.

Modrá je barvou páté - komunikační čakry.

Pro křesťany je barvou Panny Marie, pro staré Řeky a Římany byla barvou Venuše – bohyně lásky.

V interiéru působí klidně, chladně, vhodné jsou tlumené a míchané odstíny modré – například tyrkysová, pruská nebo námořnická modř.
Tmavomodrá

Symbolizuje klid, vážnost, dálky, hloubku, rozjímání, smutek, sklíčensot, mír a spokojenost.

V interiéru působí exoticky, vznešeně, výborně se hodí k zemitým světlejším barvám, bílé a světle červené.
Tyrkysová

Symbolizuje klid těla i duše, ale také sterilitu a odtažitost. Podporuje sebevědomí, komunikaci
a fantazii.

V interiéru působí čistě, klidně, rozjasňujícím, očišťujícím a posilujícícm dojmen.
Zelenomodrá

Symbolizuje hrdost, uzavřenost, sebelásku.

V interiéru působí rozšiřujícím, povzbudivým dojmem.
Šedozelená

Symbolizuje vyrovnanost, klid, přírodu, ale také
nudu a stáří.

V interiéru působí klidně, vyrovnaně, neutrálně, harmonicky.
Tmavozelená

Symbolizuje ochranu, klid, přátelství, bezpečí, naději, ale také omezení a pasivitu.

V interiéru působí smaragdové odstíny povzbudivě, zemité odstíny klidně, domácky.
Olivová

Symbolizuje pozemskost, realitu a pevnost.

V interiéru působí hnědavé odstíny pochmurně,
tiše, zelené odstíny klidně, přírodně.
Zelená

Symbolizuje přírodu, klid, rovnováhu, naději, motivaci, lásku k lidem, svět pocitů, ale i žárlivost. Napomáhá regeneraci a načerpání nových sil.

Zelená je barvou čtvrté - srdeční čakry.

V interiéru působí povzbudivě, otevřeně. Některé
odstíny jsou uklidňující, křiklavé zelené však
působí naopak znepokojujícím dojmem.
Žlutozelená

Symbolizuje otevřenost, komunikaci, odevzdanost, přirozenost, přírodu, ekologii, růst, ale také chlad, vlhko, ticho. Některé odstíny mohou působit jedovatě.

V interiéru působí jasně, slunečně, povzbudivě. Pokud je hodně jasná, může působit vtíravě a podbízivě.
Hnědožlutá

Symbolizuje dynamiku, otevřenost, pohodu mysli.

V interiéru působí povzbudivě a zároveň solidně.
Béžová

Symbolizuje zdrženlivost, klasiku, dobrý vkus.

V interiéru působí jako delikátní a elegantní.
Hnědá

Symbolizuje trpělivost, spolehlivost, zemi, pokoru, askezi, dobré hospodaření, klid, důvěru, mlčenlivost, solidnost, vážnost, realismus, jistotu, pořádek,
domov, tradici, zdrženlivost, zdravý rozum.

V interiéru působí teple a útulně.
Hnědošedá

Symbolizuje stabilitu, uvážlivost, klasiku.

V interiéru působí jako důvtipná a elegantní.
Koření

Symbolizuje exotiku, vzrušující tajemno, rozjímání.

V interiéru působí jako smělá a dobrodružná.
Měděná

Symbolizuje alchymii, hodnotu, tvárnost.

V interiéru působí teple, bohatě, tradičně
a přátelsky. Používá se místo okázelé zlaté za
účelem rozjasnění místnosti o lesklý odstín.
Bronzová

Symbolizuje hrdost, válku, vítězství a luxus.

V interiéru působí bohatě, tradičně a přátelsky.
Zlatá

Symbolizuje hojnost, lesk, bohatství, klid, vyrovnanost, univerzální lásku, nejvyšší hodnoty, idealismus, velkorysost, šlechetnost, poznání, pochopení,
uznání, moudrost, štěstí, vznešenost.

Zlatá je, spolu s bílou a fialovou, barvou sedmé
nejvyšší čakry - čakry základního principu
života, nejhlubšího prazákladu bytí.

V Egyptě je barvou života, pro Hinduisty symbol
pravdy, v Řecku nesmrtelnosti a rozumu.

V interiéru působí hojně a přátelsky, ale také
okázale a neklidně.
Stříbrná

Symbolizuje hojnost, romantiku, naději, snění, tvůrčí představivost, vrozenou intuici, ale také smutek, nepraktičnost, neschopnost uskutečnit velké ideály.

V interiéru působí chladně a sterilně.
Bílá

Na Západě symbolizuje čistotu, jasnost, nevinnost, nejistotu, perfekcionismus, touhu po dokonalosti, nekompromisnost, chlad, osvobození, absolutní svobodu, nové začátky, panenství, stárnutí a smrt.

Bílá je, spolu se zlatou a fialovou, barvou sedmé nejvyšší čakry - čakry základního principu života, nejhlubšího prazákladu bytí.

V Orientu je barvou truchlení, v Tibetu poznání.

V interiéru působí rozjasňujícím dojmem,
někdy chladně, zvětšuje prostor, napomáhá
koncentraci a přemýšlení.
Šedá

Symbolizuje neutralitu, kompromis, opatrnost, nejistotu, strach ze života, netečnost, smutek, chudobu, pokoru.

V interiéru působí neutrálně, někdy chladně a ustupující. Vhodně doplňuje syté odstíny teplých barev.
Černá

Na Západě symbolizuje tajemno, mystiku,
smutek, citlivost, tajnůstkaření, smrt, agresivní
vzdor, nicotu, absolutní odříkání, podsvětí...

Ve Španělsku je slavnostní barvou. Pro hinduisty je symbolem času, pro Egypťany znovuzrození a vzkříšení.

V interiéru působí velmi temně, zmenšuje prostor.
Je vhodná pouze na doplňky.
Copyright © 2013 justart.cz   /   Všechna díla jsou chráněna autorským právem.
justart